Need to have og nice to have

LÆSERBREV Af Jane Christensen, Randers – regionskandidat, Randers konservative vælgerforening.

En kommune, en region eller et land bliver vurderet udfra, hvordan de mest udsatte bliver behandlet.

Randers kommune er på mange områder et fantastisk sted, både som by og kommune. Vi har et by- og kulturliv som byder på mange forskellige tilbud. Vi har vand og natur tæt på, som byder på mange muligheder for udeliv.

Men under overfladen spirer sårbarheden, mange og i den grad tilsidesatte steder.

En familieafdeling, der i den grad er sparet helt ind til knoglerne, og hvor udsatte børn og unge betaler prisen. Landdistrikter, der er udsultet på skole og butiksområdet. En infrastruktur, som gør, at det at komme fra den ene ende af Randers til den anden ende, kan være noget op ad bakke. Især i myldretiden. Et så ringe dækket mobilnetværk, at områder uden for byen er ”døde” zoner.

Vi skal i Randers til at prioritere anderledes.

Jeg vil mene, at kernevelfærd såsom ovennævnte er vigtigere end prestigebyggerier. Hvis vi ikke sætter udsatte børn og unge først, vil det på den lange bane komme til at koste dyrt. Vi skal ikke se de ressourcer, der bruges på børn- og ungeområdet som en udgift, men som en investering. Og nogle gange skal der investeres for at udgiften på den lange bane ikke løber løbsk.

Børn og unge, der ikke får den rette hjælp, vil på den lange bane blive endnu dyrere voksne udsatte borgere. De forsvinder ikke, bare fordi man ikke forholder sig til dem.

Vi skal i Randers til at tænke mere langsigtet og ikke kun til næste kommunevalg.

Der er blev nævnt meget om at være økonomisk ansvarlig.

Det er i mine øjne, ikke ansvarligt at spare i flæng på områder med udsatte borgere. Det er ikke ansvarligt at prioritere prestigebygninger over udsatte borgere.

Det er naivt at tro, at udsatte børn og unge, pludselig ikke er udsatte mere, hvis bare de dyrker lidt motion i en hal.

Det er derimod ansvarligt at tage hånd om de mest udsatte borgere, så de på længere sigt ikke vil have brug for nær så megen hjælp.

Omsorg for børn og unge er ”need to have”, Hal 4 er ”nice to have”, men den må aldrig blive vigtigere end byens borgere.