Hjemløse

At være hjemløs handler om mere end bare at mangle en bolig. Det handler også om mange andre problematikker.

De fleste hjemløse har andre problematikker end kun at mangle en bolig. Det kan være at de har et psykisk problem, har et misbrug eller andet der kan være årsag til, at de har svært ved at kunne fungere i det vi andre ser som en normal hverdag.

Udsatte borgere med risiko for hjemløshed, skal have den hjælp de har behov for, for at kunne fungere bedst muligt på egen hånd. Det handler ikke bare om at give dem et hjem, men også at give dem værktøjer og muligheder for, at de kommer til at fungere bedre i deres hverdag og lære at træffe nogle sunde valg. Det er selvfølgelig meget individuelt hvad der fungerer for den enkelte person, og derfor er det vigtigt, at vi får lavet et sikkerhedsnet der kan rumme de forskelligheder der er. Hjemløse er lige så forskellige fra hinanden som alle andre.

Jeg vil arbejde hen imod, at vi gøre systemet så smidigt og overskueligt som muligt for den enkelte person. Det skal være nemmere at bede om hjælp og vide hvor man kan henvende sig. Når vi snakker om personer med mange forskellige og til tiden komplekse problemstillinger er det vigtigt, at der gives mulighed for, at der laves en koordineret indsats på alle områder.

Det handler i bund og grund om, at vi skal hjælpe den enkelte til selv at udvikle sig i en sund retning, med den støtte og opbakning der skal til. De skal med andre ord have hjælp til selvhælp.

“Det gavner det enkelte individ nu og det gavner vores fælles samfund på sigt”