Sundhed og omsorg

Manglende sundhed har store konsekvenser for vores samfund. Derfor er forebyggelse enormt vigtigt.

Vi skal som samfund generelt tage hånd om dem, der har svært ved at tage hånd om sig selv.

Jeg vil arbejde for at man ikke efterlader syge borgere i en klemme mellem kommune og region, men får igangsat den bedste forebyggelse og overgang fra region til kommune, så hurtigt som muligt.

Der skal også være tryghed i sundhedsvæsenet, hvor bl.a. akutbiler og deres udrykningstid skal være tilfredsstillende uanset hvor man bor.