Udsatte børn og unge

Det handler om respekt og om at gribe ind når det kræves. Det er for dyrt at lade være, det koster for meget i det lange løb.

Vi skal langt hen af vejen respektere forældreskabet og tro på at forældre ved bedst. Hvis forældrene så af en eller anden grund ikke slår til eller livet tager en skæv drejning, skal vi allerede tidligt turde sætte hælene i og gribe ind.

Hvis børns fysiske og psykiske sundhed er på spil er vi som samfund og politikere forpligtet til, at sætte ind og gerne så tidligt som muligt.

Når børn og unge er udsatte, nedsættes deres chancer for at udvikle sig til selvstændige og ansvarlige individer. Derfor er det vigtigt, at støtte det enkelte barn og dennes behov til at kunne udvikle sig bedst muligt. 

Vi skal som ansvarlig kommune sikre vores plejeforældre og institutioner bedst mulighed uddannelse og arbejdsvilkår.

Det er vigtig at skabe rum, tryghed og muligheder for at give den enkelte størst mulige handlekompetencer tidligt i livet. 

Børn og unges fremtid er vigtig at fokusere på, da de er en del af det fremtidige Danmark.