Det er en ommer, Omann

LÆSERBREV Af Jane Christensen, Randers – byråds- og regionsrådskandidat (K), Randers.

Det er tankevækkende, at man på valgkampsmødet i Stevnstrup 7. juni, kunne opleve, borgmester Claus Omann (V) afvise undersøgelser med kommentaren: ”Nu skulle man jo lige passe på med tal og tabeller”, for dernæst i samme åndedrag at henvise til en anden undersøgelse fra selvsamme tænketank.

Den undersøgelse vil jeg rigtig gerne se. Eller mon ikke det er den samme, som bare er blevet fejlfotolket?

Vi står med to undersøgelser, der uafhængigt af hinanden viser, at skolerne i Randers virkeligt hænger i bremsen.

Den ene er fra Voxmeter, der viser, at Randers er rangeret nederst som den kommune, hvor brugerne er mest utilfredse med folkeskolerne. Det i sig selv er tankevækkende, at dem der rent faktisk skal bruge skolerne bliver afvist på en så nonchalant måde af borgmesteren. Han mener åbenbart at løsningen på skoleproblemet er, at vi bare skal ”tale den op”. Så løser det hele sig selv.

Folkeskolerne har førsteprioritet – klik.

Den anden er fra Cepos og er henvist fra Omanns partifælle og byrådsmedlem Jens Peter Hansen.

Tallet fra Randers kommune viser, at undervisningseffekten i gennemsnit i Randers kommune 2015/2016 ligger på -0,022

Find din kommunes undervisningseffekt – klik.

Hvad fortæller tallet for undervisningseffekt? Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Så skal vi ikke lige tage den en gang til:

Tallet for Randers kommune ligger på -0,022. Altså ikke engang tilnærmelsesvis i nærheden af at være over 0. Der er altså tale om op til et fald på 0,12 og altså en forværring af undervisningseffekten. Ydermere kunne man opleve at Torben Hansen (S) stå og forsvare skolelukningerne med ”at hans søn, da var meget glad for flytningen” og Omann stemte i med ”at han da også kendte en, der var glad for det”. Sjældent har jeg oplevet noget så respektløst overfor dem, der rent faktisk bruger skolerne og som giver udtryk for utilfredshed.

Jamen skal vi så bare arkivere de to undersøgelser lodret og sætte vores lid til, at S og V, i samarbejde med DF, kan klare ærterne ”ved at tale det hele lidt op” .

Jeg tror helt sikkert at noget af løsningen vil være at blive bedre til at samarbejde med fagfolkene og skolebestyrelserne. Vi skal have decentraliseret magten og stole på, at skolerne kan selv. Vi skal have op til overvejelse, om inklusion nødvendigvis er vejen frem og give frit valg om de lange skoledage.

Jeg vil også arbejde kraftigt på at skolerne skal genoprettes, og det skal der selvfølgelig findes midler til. Det bliver ikke via en skattestigning, men en bedre og mere effektiv brug af skatteydernes penge.

K støtter ikke de forhåndsindlagte rammebesparelser (1% grønthøstermetode hvert år).