Min politik

Indvandring og migration

Nul asylsøgning i EU-landene

Det europæiske projekt blev oprindeligt startet for at sikre fred og fremgang i de krigsramte og økonomisk knækkede europæiske lande efter 2. Verdenskrig. Et ”fredens projekt” som i mange år har fungeret godt og som vi kan være stolte af. Dette har bl.a. indebåret en aftale om åbne grænser mellem medlemslandene, den såkaldte Schengenaftale. Dette har i og for sig har fungeret godt og hjulpet vores samhandel og erhvervsliv markant. Det viser bla. den seneste rapport fra erhvervsministeriet. Schengenaftalen kræver dog at de ydre grænser er lukkede og fungerer effektivt. Pga. den massive migrantstrøm fra Afrika og Mellemøsten er Europa under ekstremt pres. Det er langt fra kun krigsramte flygtninge der søger mod Europa, men især velfærdsmigranter, der søger lykken i EU.

Menneskesmugling er et af de store problematikker

Det kræver derfor en fælles Europæisk politik mod den massive indvandring, som skal bestå af flere delelementer.

  • Nul asylsøgning i EU-lande.
  • Øget patruljering middelhavet i samarbejde med et styrket Frontex.
  • En bedre screening af asylansøgere.

Løsningen er derfor at indstille al asylsøgning i medlemslandene og derved fjerne incitamentet til at købe sig en billet nordpå. Asylsøgning skal kun kunne gøres i specifikke lejre i nærområder, så vi derved sikrer os at dem der søger asyl rent faktisk ER flygtninge. Desuden skal der definitivt og livslangt, fjernes enhver mulighed for asylsøgning og familiesammenføring hvis dette bliver overtrådt.

Dernæst skal vi sikre de ydre grænser i Den Europæiske union og i samarbejde med et styrket Frontex patruljere middelhavet og sikre os, at dem som alligevel gør forsøget bliver stoppet.

Desuden skal vi være mere kritiske når vi screener og udtager kvoteflygtninge. (Hvis vi overhovedet skal have kvoteflygtninge.) Mit forslag er at vi først og fremmest tager forældre- og familieløse børn. Og dernæst kvinder med børn. Da disse vil være mere integrerebare.  

Vi skal holde op med at tro at vi ved hvad der er bedst for disse mennesker. Det er respektløst at vi mener at vores samfund er bedre for dem end deres egen. Denne ”feel-good” adfærd, som især venstrefløjen udviser, minder mest om den forhistoriske kolonisering som handlede om at vi – de hvide påduttede andre vores værdier. Vi er nødt til at erkende og acceptere at en stor del af den ekstreme muslimske kultur ikke er kompertibel med det danske frie samfund og den danske frie kultur. Ligestilling og ytringsfrihed er lig med danske værdier og disse to punkter er desværre ikke en del af den muslimske kultur.

De skal blive i det område de kender og hvor sproget og den anderledes kultur ikke er deres største hurdle.

Vi er nødt til at erkende, at tiden er en anden end da vi sidst skulle forholde os til flygtninge. Flygtningekonventionen, der blev udarbejdet efter 2. Verdenskrig, blev lavet for at beskytte folk der var i livsfare og velfærdsmigration ikke hører under kategorien ”livsfare”

Hvis vi står sammen i EU om at klare problemet og løfte opgaven i fællesskab, tror jeg på at vi kan løse flygtninge/indvandrere problematikken.

Mine mærkesager